• PM
  • Friendship
  • News
ACHTUNG: Leider hatten wir in den letzten Tagen einige Datenbankprobleme, wodurch auch einige Benutzer-Accounts betroffen sind (und Login-Probleme entstehen könnten)

Hier klicken für weitere Informationen und Hilfe

Bibel: Schlachter 2000      Luther      Elberfelder      Menge      Neue evangelistische Übersetzung      Vulgata (Lateinische Bibel)      NT Griechisch      Interlinear-Übersetzung (NT)     
Kapitel: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24Das Evangelium nach Lukas (NT Griechisch)Die Aussendung der zwölf Apostel

Mk 6,7-13; Mt 10,1-16
9
συγκαλεσαμενοσ δε τουσ δωδεκα εδωκεν αυτοισ δυναμιν και εξουσιαν επι παντα τα δαιμονια και νοσουσ θεραπευειν 2και απεστειλεν αυτουσ κηρυσσειν την βασιλειαν του θεου και ιασθαι | | [τουσ ασθενεισ∗] | 3και ειπεν προσ αυτουσ μηδεν αιρετε εισ την οδον μητε ραβδον μητε πηραν μητε αρτον μητε αργυριον μητε | | [ανα∗] | δυο χιτωνασ εχειν 4και εισ ην αν οικιαν εισελθητε εκει μενετε και εκειθεν εξερχεσθε 5και οσοι αν μη δεχωνται υμασ εξερχομενοι απο τησ πολεωσ εκεινησ τον κονιορτον απο των ποδων υμων αποτινασσετε εισ μαρτυριον επ αυτουσ 6εξερχομενοι δε διηρχοντο κατα τασ κωμασ ευαγγελιζομενοι και θεραπευοντεσ πανταχου

Die Frage des Herodes

Mt 14,1-2; Mk 6,14-16
7ηκουσεν δε ηρωδησ ο τετρααρχησ τα γινομενα παντα και διηπορει δια το λεγεσθαι υπο τινων οτι ιωαννησ ηγερθη εκ νεκρων 8υπο τινων δε οτι ηλιασ εφανη αλλων δε οτι προφητησ τισ των αρχαιων ανεστη 9ειπεν δε | [ο] | | ηρωδησ ιωαννην εγω απεκεφαλισα τισ δε εστιν ουτοσ περι ου ακουω τοιαυτα και εζητει ιδειν αυτον

Die Speisung der Fünftausend

Mt 14,13-21; Mk 6,30-44; Joh 6,1-14
10και υποστρεψαντεσ οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν και παραλαβων αυτουσ υπεχωρησεν κατ ιδιαν εισ πολιν καλουμενην βηθσαιδα 11οι δε οχλοι γνοντεσ ηκολουθησαν αυτω και αποδεξαμενοσ αυτουσ ελαλει αυτοισ περι τησ βασιλειασ του θεου και τουσ χρειαν εχοντασ θεραπειασ ιατο 12η δε ημερα ηρξατο κλινειν προσελθοντεσ δε οι δωδεκα ειπαν αυτω απολυσον τον οχλον ινα πορευθεντεσ εισ τασ κυκλω κωμασ και αγρουσ καταλυσωσιν και ευρωσιν επισιτισμον οτι ωδε εν ερημω τοπω εσμεν 13ειπεν δε προσ αυτουσ δοτε αυτοισ | φαγειν υμεισ | υμεισ φαγειν | οι δε ειπαν ουκ εισιν ημιν πλειον η αρτοι πεντε και ιχθυεσ δυο ει μητι πορευθεντεσ ημεισ αγορασωμεν εισ παντα τον λαον τουτον βρωματα 14ησαν γαρ ωσει ανδρεσ πεντακισχιλιοι ειπεν δε προσ τουσ μαθητασ αυτου κατακλινατε αυτουσ κλισιασ | ωσει | [ωσει] | ανα πεντηκοντα 15και εποιησαν ουτωσ και κατεκλιναν απαντασ 16λαβων δε τουσ πεντε αρτουσ και τουσ δυο ιχθυασ αναβλεψασ εισ τον ουρανον ευλογησεν αυτουσ και κατεκλασεν και εδιδου τοισ μαθηταισ παραθειναι τω οχλω 17και εφαγον και εχορτασθησαν παντεσ και ηρθη το περισσευσαν αυτοισ κλασματων κοφινοι δωδεκα

Das Bekenntnis des Petrus. Die erste Ankündigung von Jesu Tod und Auferstehung

Mt 16,13-21; Mk 8,27-31
18και εγενετο εν τω ειναι αυτον προσευχομενον κατα μονασ συνησαν αυτω οι μαθηται και επηρωτησεν αυτουσ λεγων τινα με | οι οχλοι λεγουσιν | λεγουσιν οι οχλοι | ειναι 19οι δε αποκριθεντεσ ειπαν ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν αλλοι δε οτι προφητησ τισ των αρχαιων ανεστη 20ειπεν δε αυτοισ υμεισ δε τινα με λεγετε ειναι πετροσ δε αποκριθεισ ειπεν τον χριστον του θεου 21ο δε επιτιμησασ αυτοισ παρηγγειλεν μηδενι λεγειν τουτο 22ειπων οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι

Über die Nachfolge

Mt 16,24-28; Mk 8,34-9,1
23ελεγεν δε προσ παντασ ει τισ θελει οπισω μου ερχεσθαι αρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου καθ ημεραν και ακολουθειτω μοι 24οσ γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην οσ δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ουτοσ σωσει αυτην 25τι γαρ ωφελειται ανθρωποσ κερδησασ τον κοσμον ολον εαυτον δε απολεσασ η ζημιωθεισ 26οσ γαρ αν επαισχυνθη με και τουσ εμουσ λογουσ τουτον ο υιοσ του ανθρωπου επαισχυνθησεται οταν ελθη εν τη δοξη αυτου και του πατροσ και των αγιων αγγελων 27λεγω δε υμιν αληθωσ εισιν τινεσ των αυτου εστηκοτων οι ου μη γευσωνται θανατου εωσ αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου

Die Verklärung Jesu

Mt 17,1-9; Mk 9,2-9
28εγενετο δε μετα τουσ λογουσ τουτουσ ωσει ημεραι οκτω | | [και] | παραλαβων πετρον και ιωαννην και ιακωβον ανεβη εισ το οροσ προσευξασθαι 29και εγενετο εν τω προσευχεσθαι αυτον το ειδοσ του προσωπου αυτου ετερον και ο ιματισμοσ αυτου λευκοσ εξαστραπτων 30και ιδου ανδρεσ δυο συνελαλουν αυτω οιτινεσ ησαν μωυσησ και ηλιασ 31οι οφθεντεσ εν δοξη ελεγον την εξοδον αυτου ην ημελλεν πληρουν εν ιερουσαλημ 32ο δε πετροσ και οι συν αυτω ησαν βεβαρημενοι υπνω διαγρηγορησαντεσ δε ειδον την δοξαν αυτου και τουσ δυο ανδρασ τουσ συνεστωτασ αυτω 33και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι αυτουσ απ αυτου ειπεν ο πετροσ προσ τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ημασ ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνασ τρεισ μιαν σοι και μιαν μωυσει και μιαν ηλια μη ειδωσ ο λεγει 34ταυτα δε αυτου λεγοντοσ εγενετο νεφελη και επεσκιαζεν αυτουσ εφοβηθησαν δε εν τω εισελθειν αυτουσ εισ την νεφελην 35και φωνη εγενετο εκ τησ νεφελησ λεγουσα ουτοσ εστιν ο υιοσ μου ο εκλελεγμενοσ αυτου ακουετε 36και εν τω γενεσθαι την φωνην ευρεθη ιησουσ μονοσ και αυτοι εσιγησαν και ουδενι απηγγειλαν εν εκειναισ ταισ ημεραισ ουδεν ων εωρακαν

Heilung eines besessenen Knaben

Mt 17,14-21; Mk 9,14-29
37εγενετο δε τη εξησ ημερα κατελθοντων αυτων απο του ορουσ συνηντησεν αυτω οχλοσ πολυσ 38και ιδου ανηρ απο του οχλου εβοησεν λεγων διδασκαλε δεομαι σου επιβλεψαι επι τον υιον μου οτι μονογενησ μοι εστιν 39και ιδου πνευμα λαμβανει αυτον και εξαιφνησ κραζει και σπαρασσει αυτον μετα αφρου και | μολισ | μογισ | αποχωρει απ αυτου συντριβον αυτον 40και εδεηθην των μαθητων σου ινα εκβαλωσιν αυτο και ουκ ηδυνηθησαν 41αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν ω γενεα απιστοσ και διεστραμμενη εωσ ποτε εσομαι προσ υμασ και ανεξομαι υμων προσαγαγε ωδε τον υιον σου 42ετι δε προσερχομενου αυτου ερρηξεν αυτον το δαιμονιον και συνεσπαραξεν επετιμησεν δε ο ιησουσ τω πνευματι τω ακαθαρτω και ιασατο τον παιδα και απεδωκεν αυτον τω πατρι αυτου

Die zweite Ankündigung von Jesu Leiden

Mt 17,22-23; Mk 9,30-32
43εξεπλησσοντο δε παντεσ επι τη μεγαλειοτητι του θεου παντων δε θαυμαζοντων επι πασιν οισ εποιει ειπεν προσ τουσ μαθητασ αυτου 44θεσθε υμεισ εισ τα ωτα υμων τουσ λογουσ τουτουσ ο γαρ υιοσ του ανθρωπου μελλει παραδιδοσθαι εισ χειρασ ανθρωπων 45οι δε ηγνοουν το ρημα τουτο και ην παρακεκαλυμμενον απ αυτων ινα μη αισθωνται αυτο και εφοβουντο ερωτησαι αυτον περι του ρηματοσ τουτου

Der Größte im Reich Gottes

Mt 18,1-6; Mk 9,33-42
46εισηλθεν δε διαλογισμοσ εν αυτοισ το τισ αν ειη μειζων αυτων 47ο δε ιησουσ ειδωσ∗ τον διαλογισμον τησ καρδιασ αυτων επιλαβομενοσ παιδιον εστησεν αυτο παρ εαυτω 48και ειπεν αυτοισ οσ εαν δεξηται τουτο το παιδιον επι τω ονοματι μου εμε δεχεται και οσ αν εμε δεξηται δεχεται τον αποστειλαντα με ο γαρ μικροτεροσ εν πασιν υμιν υπαρχων ουτοσ εστιν μεγασ 49αποκριθεισ δε ιωαννησ ειπεν επιστατα ειδομεν τινα εν τω ονοματι σου εκβαλλοντα δαιμονια και εκωλυομεν αυτον οτι ουκ ακολουθει μεθ ημων 50ειπεν δε προσ αυτον | | ο | ιησουσ μη κωλυετε οσ γαρ ουκ εστιν καθ υμων υπερ υμων εστιν

Jesus in Samaria

51εγενετο δε εν τω συμπληρουσθαι τασ ημερασ τησ αναλημψεωσ αυτου και αυτοσ το προσωπον εστηρισεν του πορευεσθαι εισ ιερουσαλημ 52και απεστειλεν αγγελουσ προ προσωπου αυτου και πορευθεντεσ εισηλθον εισ κωμην σαμαριτων ωσ ετοιμασαι αυτω 53και ουκ εδεξαντο αυτον οτι το προσωπον αυτου ην πορευομενον εισ ιερουσαλημ 54ιδοντεσ δε οι μαθηται ιακωβοσ και ιωαννησ ειπαν κυριε θελεισ ειπωμεν πυρ καταβηναι απο του ουρανου και αναλωσαι αυτουσ 55στραφεισ δε επετιμησεν αυτοισ 56και επορευθησαν εισ ετεραν κωμην

Vom Preis der Nachfolge

Mt 8,19-22
57και πορευομενων αυτων εν τη οδω ειπεν τισ προσ αυτον ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη 58και ειπεν αυτω | [ο] | ο | ιησουσ αι αλωπεκεσ φωλεουσ εχουσιν και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεισ ο δε υιοσ του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλινη 59ειπεν δε προσ ετερον ακολουθει μοι ο δε ειπεν | επιτρεψον μοι πρωτον απελθοντι | [κυριε∗] επιτρεψον μοι απελθοντι πρωτον | θαψαι τον πατερα μου 60ειπεν δε αυτω αφεσ τουσ νεκρουσ θαψαι τουσ εαυτων νεκρουσ συ δε απελθων διαγγελλε την βασιλειαν του θεου 61ειπεν δε και ετεροσ ακολουθησω σοι κυριε πρωτον δε επιτρεψον μοι αποταξασθαι τοισ εισ τον οικον μου 62ειπεν δε [προσ αυτον] ο ιησουσ∗ ουδεισ επιβαλων την χειρα επ αροτρον και βλεπων εισ τα οπισω∗ ευθετοσ εστιν τη βασιλεια του θεου
Facebook